Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (24)
 1. Primerno za tablice Iz velikega majhno - pomanjševalnice: Dani besedi poišči in napiši pomanjševalnico! Vir uporabljenih ilustracij: https://melonheadzillustrating.blogspot.si/Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Slovenska mesta - anagrami: Pred teboj je nekaj premetank iz imen slovenskih mest. Pozabavaj se!Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Kdaj?: Umesti poved v ustrezen predalček.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Protipomenke: Učenci danim besedam poiščejo in zapišejo protipomenke. Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Sopomenke: Učenci danim besedam poiščejo in zapišejo sopomenke.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Beseda iz besede 5: Za konec še križanka, kjer učenci iz danih besednih zvez tvorijo nove besede.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Beseda iz besede 4: Učenci iz danih besednih zvez tvorijo samostalnike.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Beseda iz besede 3: Učenci iz pridevnikov tvorijo samostalnike.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Beseda iz besede 2: Učenci poiščejo in zapišejo ustrezne besedne zveze ali tvorjenke.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Glagol - preteklik, sedanjik, prihodnjik: Manja se je učila o tem, kako prepoznati in uporabiti različne oblike glagolov. Napisala je pripoved o družini Jaklič in uporabila vse tri čase. Tvoja naloga je, da v zgodbici poiščeš različne čase posameznih glagolov. Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Skloni (kartice za dril): Skupina nalog za utrjevanje vrstnega reda in imen sklonov. Podrobnosti o prispevku
 12. Pridevniki: Sklop 6 nalog, v katerih učenci iz samostalnikov tvorijo pridevnike ter določajo vrste pridevnikov.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Tvorjenke: Sklop 7 nalog - delovnih listov za utrjevanje, ponavljanje znanja o tvorjenkah.Podrobnosti o prispevku
 14. Premi govor: Naloga je namenjena preverjanju poznavanja pojmov spremni stavek in dobesedni navedek. V drugi nalogi preverjamo pretvorbo premega v odvisni govor.Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Stavčni členi: Gre za sklop 6 nalog, katerih cilj je utrjevanje in preverjanje stavčnih členov: osebek, povedek in predmet. V nalogah morajo učenci prepoznavati stavčne člene, ena naloga pa zahteva tudi spraševanje po predmetu.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Poišči nadpomenke: Reševalec mora poiskati nadpomenko danim besedamPodrobnosti o prispevku
 17. Primerno za tablice Kaj so frazemi?: Frazem ne pomeni točno tistega, kar rečemo ali napišemo. S frazemom nekaj povemo bolj barvito. Pravimo, da ima frazem prenesen pomen. Oglej si predstavitev in reši kviz. Podrobnosti o prispevku
 18. Anagrami: Ko prestavimo črke, dobimo anagram, novo besedo iz enakih črk.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Kaj oblečemo in obujemo veliki in kaj mali?: Učenci danim besedam poiščejo pomanjševalnice.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Predlogi: Naloga je primerna za utrjevanje uporabe predlogov.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Tibetanska ljudska O miški in slonu: V povezavi z zgodbico, ABC3, 2 del, založba Izolit, Marija Grginič idr., naloga za utrjevanje branja Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Spol samostalnika: Besed je potrebno umestiti v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
 23. Vrste samostalnikov: Reševalec umesti samostalnike v ustrezen predalček. Takojšnja povratna informacija.Podrobnosti o prispevku
 24. Samostalnik, glagol, pridevnik: Razporediti moramo besede v ustrezen predalček. Računalnik nas opozori na napako z barvo.Podrobnosti o prispevku