Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (52)
 1. Primerno za tablice Dirka za veliko začetnico: Učenec ali skupina učencev se pomeri v konjski dirki v poznavanju pravilne rabe velike začetnice v zemljepisnih lastnih imenih.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Na športnem dnevu: Prepoznavanje in poprava napačno zapisanih besed. Podrobnosti o prispevku
 3. Primerno za tablice Naša družina: V besedilu poišči besede, ki so zapisane z napačno začetnico in jih popravi tako, da z miško klikneš na besedo.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Maratonec Miha : Klikni z miško na narobe zapisano besedo in popravi začetnice.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Velika ali mala začetnica?: Za utrjevanje ali preverjanje znanja.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice H ali k konju?: K ali h? Kako se piše pravilno? Reši tudi S ali Z konjemPodrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice S ali z konjem?: S ali z? Kako se piše pravilno? Reši tudi to nalogo: H ali k konju.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Kje manjka j?: Reševalec poišče nepravilno napisane besede in jih popravi.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Premi in odvisni govor (obrnjeno učenje): Oglej si posnetek in reši naloge. Spoznaj različne zapise poročanega govora, uporabo ločil in narekovajev. Naloga je sestavljena iz video posnetka z razlago o načinih zapisa premega in odvisnega govora ter nekaj nalog. Posnetek lahko uporabite za obrnjeno učenje. Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Zapišem pravilno 4: Naloga je primerna za utrjevanje zapisa težjih besed ali (z gesli) kot preverjanjePodrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice S črko J ali brez nje?: Kdaj pišemo v besedah lj in nj, kdaj pa ne?Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Velika ali mala (začetnica)?: Imena jezikov pišemo z malo začetnico, ker so to občna imena, države in njihove prebivalce pa z veliko, ker so to lastna imena. Zapiši pravilno in nato preveri pridobljeno znanje.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Stric Martin (Uporaba velike začetnice): Utrjevanje rabe velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice SLJ -Zapišem pravilno 2: Vaja je primerna za utrjevanje pravopisno težjih besed.Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice SLJ -Zapišem pravilno 1: Vaja je primerna za utrjevanje pravopisno težjih besed.Podrobnosti o prispevku
 16. Pišemo z J ali brez?: Katere besede so napisane pravilno, katere napačno? V katerih pišemo -j, v katerih pa ne?Podrobnosti o prispevku
 17. Predlogi s-z, h-k: Umeščanje besed k ustreznim predlogom.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Jeziki in narodi: Od kje prihajaš, kaj si po narodnosti, kateri jezik govoriš? Kviz utrjuje pravilno rabo velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice S ali z kolesi?: Kratka zgodbica, v kateri moraš najti napačno zapisane predloge.Podrobnosti o prispevku
 20. Nekatere besede pišemo drugače, kot izgovorimo: Učenci poznajo nekatere besede, ki se drugače pišejo kot izgovarjajo.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Iščem te, velika začetnica!: Vaja je primerna za utrjevanje osnovnega znanja o veliki začetnici.Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila (1)?: Reševalec mora poiskati napako in jo popraviti. Rešitev lahko po zaključku reševanja natisnemo. Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Kako je pravilno?: Učenci izbirajo med dvema besedama, ki vsebujeta kritične glasove na koncu ali sredi besede, in zapišejo pravilno.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo in prepoznavamo napačno zapisane besedePodrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Hiše, hiške, hišice: Prikaz in malce utrjevanja za ustrezne pomanjševalnice. Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Črke - u/v na začetku povedi 10: Učenci izbirajo med pravopisno pravilno zapisano besedo, v kateri se kot prva črka pojavi v ali u.Podrobnosti o prispevku
 27. Primerno za tablice Črke na koncu besed 3: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne.Podrobnosti o prispevku
 28. Primerno za tablice Črke d/t/k konec kratkih besed 4: Učenci izbirajo pravilno zapisane besede - d/t/k; konec kratkih besed.Podrobnosti o prispevku
 29. Primerno za tablice Črke - besede 5: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne - dež, dolg, bob,...Podrobnosti o prispevku
 30. Primerno za tablice Črke s/z 6: Učenci izbirajo besede, ki so pravopisno pravilne; predloga s in z.Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Črke k/h 7: Učenci izbirajo med predlogama h in k, da postane besedni par pravopisno pravilen.Podrobnosti o prispevku
 32. Primerno za tablice Črke - l/v v besedi 9: Učenci izbirajo pravopisno pravilno zapisane besede, v katerih ni jazno prepoznan zapis črk l ali v.Podrobnosti o prispevku
 33. Primerno za tablice Črke - k/h, s/z...8: Učenci izbirajo predlog s/z, k/h.Podrobnosti o prispevku
 34. Primerno za tablice Predlog k/h: Vpiši pravilni predlogPodrobnosti o prispevku
 35. Primerno za tablice Zapis nerodnih besed: Kar nekaj besed je, kjer nas glasovi zapeljejo in napišemo drugače kot je prav. Tu je nekaj vaj, sčasoma jih bo še nekaj. Reševalec prisluhne besedi, izbere pravilni zapis, v križanko pa besede vpisuje.Podrobnosti o prispevku
 36. Primerno za tablice Predlog s/z: Umesti pravilni predlog k izbrani besediPodrobnosti o prispevku
 37. Primerno za tablice Pravopisne vaje: Hrana, živali, predmeti - težke besede, V, iz, na, s, zPodrobnosti o prispevku
 38. Primerno za tablice Lastna imena: Naloga je primerna za utrjevanje prepoznavanja lastnih imen in s tem uporabe velike začetnice.Podrobnosti o prispevku
 39. Primerno za tablice H ali k: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
 40. Primerno za tablice S ali z: Uporaba predlogovPodrobnosti o prispevku
 41. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec nmajprej napake prepozna in jih zna popraviti.Podrobnosti o prispevku
 42. Primerno za tablice Predlog s/z: Brenčanje ose jo vedno tako zmede, da ne ve, kdaj naj vstavi predlog s in kdaj z. Najboljše bo, da jih vpišeš ti.Podrobnosti o prispevku
 43. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Prepoznavamo napačno napisane besede in jih zapišemo pravilno.Podrobnosti o prispevku
 44. Primerno za tablice Pravopisno težke besede: Iščemo, prepoznavamo in popravljamo napačno napisane besedePodrobnosti o prispevku
 45. Primerno za tablice Poišči in popravi!: Reševalec mora poiskati in popraviti napačno zapisane besede.Podrobnosti o prispevku
 46. Primerno za tablice Popravi napake: Reševalec mora poiskati nepravilno zapisano besedo in jo popraviti.Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec poišče vse napake, ki so v besedilu s klikom na napačno zapisano besedo.Podrobnosti o prispevku
 48. Primerno za tablice Joj, te začetnice!: Učenci pozorno berejo besedilo in ugotovijo, katere besede bi morale biti zapisane z veliko oz. malo začetnico. S klikom na napačno zapisano besedo napako popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravilni uporabi začetnic.Podrobnosti o prispevku
 49. Predloga s/z in k/h: Naloge so izdelane s pomočjo programa Microsoft Excel. Namenjene so urjenju ustrezne rabe predlogov s/z in k/h. Lahko jih shranite v svoj računalnik, najbolje kot predlogo; tako jih boste lahko uporabljali znova in znova. Če vas program ob odpiranju opozori, da dokument vsebuje makre, jih obvezno omogočite, da bo program pravilno deloval. Učenec ob ali po izpolnjevanju polj dobi povratno informacijo, ali je nalogo pravilno rešil ali ne.Podrobnosti o prispevku
 50. Primerno za tablice Joj, te začetnice: Pravopis je trd oreh in povzoča učencem nemalo težav. Pravilno zapisovanje začetnic je tisto kar praviloma pričakujemo, da bodo osvojili vsaj do konca drugega triletja. Pomagajmo jim z njim zanimivimi vajami npr. s pomočjo računalnika. Ko vajo zaključijo, jo lahko še lepopisno in pravopisno prepišejo v svoje zvezke!Podrobnosti o prispevku
 51. Primerno za tablice Velika začetnica: Učenec mora ugotoviti, katera beseda je zapisana napačno in jo s klikom nanjo popraviti.Podrobnosti o prispevku
 52. Primerno za tablice Ali poznaš pravopisna pravila?: Učenci berejo besedilo in prepoznavajo pravopisne napake. S klikom na napačno zapisano besedo ali ločilo napako enostavno popravijo. Rezultat sproti spremljajo in se na prijeten način urijo v pravopisu.Podrobnosti o prispevku