Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (66)
 1. Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA 2020/2021: Z začetkom šolskega leta se začne projekt Naša mala knjižnica, projekt, ki je namenjen spodbujanju branja in predstavitvi slovenskih mladinskih avtorjev na malo drugačen način. V začetku šolskega leta prijavljenim otrokom razdelimo delovne zvezke z nalogami na temo predstavljenih knjig. Projekt je zasnovan tako, da spodbuja branje in otrokovo kreativnost skozi skupno poustvarjanje v razredu. V sklopu projekta izvajamo tudi različne dodatne dejavnosti (pismo presenečenja, ki ga za otroke napišejo avtorji knjig, medšolska izmenjava literarnega junaka, detektivska naloga, nagradni natečaj ob zaključku projekta). Primerno tudi za vrtce. Več na www.nasamalaknjiznica.si.Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Sadje in zelenjava: Vaja za branje malih tiskanih črk.Podrobnosti o prispevku
 3. V kraljestvu živali - začetno opismenjevanje: Računalniška igra je namenjena otrokom drugega razreda in se navezuje na sposobnost fonološkega zavedanja, ki ima ključno vlogo v procesu začetnega opismenjevanja. Gre za ponovitev snovi iz prvega razreda, kjer otrok preko branja in reševanja nalog trenira sposobnost razlikovanja glasov v jeziku in njegovih sestavnih delih (besedah,povedih). Igra je sestavljena iz šestih tipov nalog: razločevanje dolžine besed, razčlenjevanja besed na zloge in glasove, število besed v povedi, poslušanje, ter razumevanje krajših pisnih vsebin.Podrobnosti o prispevku
 4. Primerno za tablice Beremo, pišemo: Reševalec si izbere sličico. Nato skuša urediti črke tako, da dobi besedo. Navodila so posneta.Podrobnosti o prispevku
 5. Primerno za tablice Črke - kviz: Za sodelovanje pri kvizu je potrebno poznavanje črk. Lahko pa se učenci samostojno učijo prepoznavanja črk, saj se jim ob nepravilni rešitvi pokaže prava črka. Podrobnosti o prispevku
 6. ABECEDA - ( besede, povedi): Učenci berejo besede oziroma povedi in jih prenesejo. Le-te prenašajo k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 7. Primerno za tablice Ugotovi manjkajočo črko in dopolni besede: Odpri posamezno nalogo, ugotovi, katera črka manjka in dopolni besede. Poigraj se tudi s križanko.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Manjka črka v besedi: V danih besedah manjka črka. Učenci v kvizu izberejo ustrezno črko. V pomoč jim je slikovno-črkovna stavnica.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Slikovno-črkovna stavnica: Učenci lahko rešujejo naloge tudi brez poznavanja črk, saj jim je v pomoč slikovno- črkovna stavnica na začetku. Po vsaki opravljeni nalogi se vračamo na začetek preko vsebine.Podrobnosti o prispevku
 10. Abeceda: Učenci prvi glas v besedi za dane sličice spremenijo v črko. Črke prenesejo na ustrezno mesto. Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Abeceda - SPOMIN: V igri spomin učenci utrjujejo poznavanje črk.Podrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Povedi: Dopolnjevanje po vedi z besedami. Le-te učenec sestavi iz danih črkPodrobnosti o prispevku
 13. Rime: Učenec sestavlja iz danih sličic in besed rime. Podrobnosti o prispevku
 14. Enaki zadnji zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se končujeta na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
 15. Enaki prvi zlogi: Učenec sestavlja pare sličic. Besedi se začenjata na isti zlog.Podrobnosti o prispevku
 16. Poznamo skoraj vse male tiskane črke: Učenci berejo in pišejo z že znanimi malilimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 17. Prve male tiskane črke: V nalogah so za branje in pisanje uporabljene male tiskane črke, ki jih obravnavamo najprej. To so: a,c,č,e,i,m,n,o,r,s,š,u,v,z,ž.Podrobnosti o prispevku
 18. Poznamo vse male tiskane črke: Že beremo in pišemo z vsemi malimi tiskanimi črkami.Podrobnosti o prispevku
 19. Povedi: Učenec ob sličicah ustrezno dopolni povedi.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Male tiskane črke - 1.del: Učenec uporablja pri branju prve male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Male tiskane črke - 2.del: Učenec pri branju uporablja vse male tiskane črke.Podrobnosti o prispevku
 22. Črka - D: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko D.Podrobnosti o prispevku
 23. Črka - Č: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Č.Podrobnosti o prispevku
 24. Primerno za tablice Črka P - zvok: Prisluhni in umesti besede ali sličice.Podrobnosti o prispevku
 25. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž - zapis: Prisluhni besedam in izberi zapis besede. Po potrebi lahko posnetek ustaviš in nato spet nadaljuješ.Podrobnosti o prispevku
 26. Primerno za tablice Prisluhni - črka Ž: Učenec posluša besede in klikne na sličico z glasom ŽPodrobnosti o prispevku
 27. Daj poved k sliki: Učemec bere povedi in jih prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 28. Črka - P: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko P.Podrobnosti o prispevku
 29. Črka - H: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko H.Podrobnosti o prispevku
 30. Črka - F: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko F.Podrobnosti o prispevku
 31. Primerno za tablice Poznamo že nekaj črk: v kvizu so uporabljene črke I, A, N, M,T,E, J, O, V, L, K, R, U.Podrobnosti o prispevku
 32. Črka - B: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko B.Podrobnosti o prispevku
 33. Črka - G: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko G.Podrobnosti o prispevku
 34. Črka - Z: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Z.Podrobnosti o prispevku
 35. Črka - Ž: Učenec v vajah bolj pogosto uporablja črko Ž.Podrobnosti o prispevku
 36. Črka - C: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka C.Podrobnosti o prispevku
 37. Črka - S: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka S.Podrobnosti o prispevku
 38. Črka - Š: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka Š.Podrobnosti o prispevku
 39. Črka - R: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka R.Podrobnosti o prispevku
 40. Črka - U: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka U.Podrobnosti o prispevku
 41. Črka - L: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka L.Podrobnosti o prispevku
 42. Črka - K: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka K.Podrobnosti o prispevku
 43. Primerno za tablice Poznam prve črke: Učenci v vajah utrjujejo poznavanje prvih naučenih (usvojenih) črk. ( I A N M T E)Podrobnosti o prispevku
 44. Črka - J: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka J.Podrobnosti o prispevku
 45. Črka - O: Vaje za spoznavanje črke OPodrobnosti o prispevku
 46. Črka - N: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka N.Podrobnosti o prispevku
 47. Primerno za tablice Pišemo besede 2: Učenec iz danih črk sestavi besedo.Podrobnosti o prispevku
 48. Glas - črka: Učenec besedam določi prvi glas in zanj ustrezno črko. Podrobnosti o prispevku
 49. Primerno za tablice Pišemo besede 1: Iz danih črk se sestavi beseda.Podrobnosti o prispevku
 50. Črka - V: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka V.Podrobnosti o prispevku
 51. Črka - M: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka M.Podrobnosti o prispevku
 52. Črka - T: V vajah branja in pisanja se bolj pogosto uporablja črka T.Podrobnosti o prispevku
 53. Primerno za tablice Pišemo besede - 3: Iz danih črk se sestavljajo besede.Podrobnosti o prispevku
 54. Glas - črka: Učenec poimenuje sličico. Prenese ustrezno črko za prvi glas.Podrobnosti o prispevku
 55. Črka - I: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka I.Podrobnosti o prispevku
 56. Črka - A: Naloge so namenjene branju. Pri tem se na začetku besed uporablja črka A.Podrobnosti o prispevku
 57. Črka - E: V nalogah je bolj pogosto uporavljena črka E. Učenci berejo in pišejo.Podrobnosti o prispevku
 58. Štejemo zloge: Učenci štejejo zloge.Podrobnosti o prispevku
 59. Iščemo enako : Učenci v danih besedah iščejo enako. Iščejo zloge v besedi in besede v besedi.Podrobnosti o prispevku
 60. Prvi glas: V besedah učenci izločijo prvi glas. Iščejo besede, ki se začenjajo enako.Podrobnosti o prispevku
 61. GLASOVI - zadnji in prvi: Učenec loči zadnji in prvi glas. Išče pare - sličice. Zadnji glas besede in prvi glas naslednje besede sta par. Podrobnosti o prispevku
 62. Končni glas: Učenec išče pare sličic. Zadnja glasov v besedh sta enaka.Podrobnosti o prispevku
 63. Daj besedo k sliki: Učenec bere besede. Vsako besedo prenese k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 64. Glas - črka: Učenc določi prvi glas v besedi. Glas nadomesti s črko. Črke v nalogi prenaša k ustrezni sličici.Podrobnosti o prispevku
 65. Male tiskane črke n, u, h: Učenci ločijo v zapisu male tiskane črke u, n in h. Berejo besede s temi črkami in prenesejo besede na ustrezna mesta.Podrobnosti o prispevku
 66. Primerno za tablice Razumevanje besedila: Z nalogo lahko utrjujemo razumevanje besedila.Podrobnosti o prispevku