Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (24)
 1. Primerno za tablice Zdravilne rastline 1: Učenci preverijo svoje poznavanje najbolj pogostih zdravilnih rastlin iz svojega okolja. Uporabljene fotografije so prosto dostopne na spletu. Sem sodi tudi skrivanka Zdravilne rastline 2Podrobnosti o prispevku
 2. Primerno za tablice Sonce, Zemlja, Luna: V kvizu lahko tekmuješ sam proti računalniku ali pa se pomeriš s svojimi sošolci.Podrobnosti o prispevku
 3. Človeške kosti: S pomočjo slike človeškega skeleta učenci prepoznavajo človeške kosti. Naloga je primerna za utrjevanje.Podrobnosti o prispevku
 4. Plenilci - eko bralna značka 2: Spletni kviz, ki ga učenci rešujejo ob branju knjige Plenilci (zbirka Pustolovec).Podrobnosti o prispevku
 5. TRAVNIK: Učenci prepoznavajo travniško cvetje in trave.Podrobnosti o prispevku
 6. Primerno za tablice Naravoslovje in tehnika: e-učbenik: Testni primerek učbenika v elektronski obliki za naravoslovje in tehniko v 4. razredu.Podrobnosti o prispevku
 7. Živali po svetu: Učenci morajo tudi razmisliti, v čem so si živali, ki živijo na določeni celini podobne, oziroma v čem se razlikujejo od ostalih živali po svetu. Soočijo se tudi s problemom - Kaj bi bilo, če bi določena žival živela v drugačnem okolju? Na koncu skupine svoje delo predstavijo ostalim, znanje tudi utrjujejo.Podrobnosti o prispevku
 8. Primerno za tablice Moje telo: Kviz 30 vprašanj je narejen po NPZ 2008 - 2014 ob koncu 3. obdobja v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, vendar lahko služi tudi za preverjanje znanja po obravnavani snovi o človeškem telesu v 4. razredu.Podrobnosti o prispevku
 9. Primerno za tablice Semenke: Naloga je primerna za utrjevanje snovi o semenkah pri NIT.Podrobnosti o prispevku
 10. Primerno za tablice Koliko stopinj?: Med ponujenimi odgovori izberi pravilnega. Vir:http://eu.ixl.com/ Podrobnosti o prispevku
 11. Primerno za tablice Kaj vem o pticah: Kviz za utrjevanje snovi o pticah na splošnoPodrobnosti o prispevku
 12. Primerno za tablice Naše ptice: Z reševanjem kviza učenci utrdijo prepoznavanje naših ptic. Z večkratnim reševanjem pa ima kviz lahko tudi vlogo samostojnega učenja v zvezi s prepoznavanjem.Podrobnosti o prispevku
 13. Primerno za tablice Dan Zemlje 2: Utrjevanje pojmov ob križanki.Podrobnosti o prispevku
 14. Primerno za tablice Čutila: Naloga je primerna za utrjevanje in/ali preverjanje učne snovi o čutilih.Podrobnosti o prispevku
 15. Primerno za tablice Dihala: Naloga za utrjevanje snovi pri NIT - Dihala.Podrobnosti o prispevku
 16. Primerno za tablice Prebavila in hrana: Naloga je primerna za ponavljanje in utrjevanje snovi o hrani in prebavilih.Podrobnosti o prispevku
 17. Prehrambena piramida: 2 nalogi, v katerih učenci umestijo živila v ustrezni zabojček.Podrobnosti o prispevku
 18. Primerno za tablice Kolobarniki, polži, školjke: Z reševanjem naloge učenci utrjujejo nove pojme in prepoznavajo živali.Podrobnosti o prispevku
 19. Primerno za tablice Rastline v križanki: Naloge lahko uporabimo za uvodno motivacijo ali pri ponavljanju snovi o rastlinah iz naše okolice.Podrobnosti o prispevku
 20. Primerno za tablice Dihala: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrdi svoje znanje.Podrobnosti o prispevku
 21. Primerno za tablice Prebavila: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrdi svoje znanje.Podrobnosti o prispevku
 22. Primerno za tablice Srce, kri in žile: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrdi svoje znanje.Podrobnosti o prispevku
 23. Primerno za tablice Gibala: Dopolni povedi z manjkajočimi besedami in utrjuj svoje znanje.Podrobnosti o prispevku
 24. Otrok je rojen / A child is born: Fotografije švedskega raziskovalca na področju medicinske fotografije o čudežu življenja. Tudi na: http://static.scanpix.se/misc/bildspel/LennartNilsson/index.htmlPodrobnosti o prispevku