Razvrščanje
po naslovu po datumu
 

Prispevki  (6)
  1. Primerno za tablice Medsebojna lega premic: Naloga služi prepoznavanju različnih vrst premic in matematičnemu zapisu njihove medsebojne lege.Podrobnosti o prispevku
  2. Primerno za tablice Osebna izkaznica geometrijskih likov: Učenec vpiše v osebno izkaznico ime lika ter število oglišč in stranic.Podrobnosti o prispevku
  3. Geometrijski liki in telesa: Učenci v igri spomin poimenujejo geometrijske like in telesa. Iščejo pare: sličica-beseda.Podrobnosti o prispevku
  4. Primerno za tablice Geometrijski liki in telesa: Učenci v križanki poimenujejo geometrijske like in geometrijska telesa.Podrobnosti o prispevku
  5. Primerno za tablice Spomin - geometrijski liki in telesa: Učenci iščejo v igri pare: beseda - sličica. Podrobnosti o prispevku
  6. Trikotnik Zakotnik: Skupina treh povezanih spletnih sestavov: za predstavitev trikotnikovih lasnosti in značilnosti, za prikaz vseh možnih načrtovanj in tri povezana preverjanja. Uporablja se lahko pri pouku matematike v 7. razredu: kot pripomoček za predstavitev učne snovi, kot sredstvo v raziskovanju trikotnikovih lastnosti, kot priročnik v iskanju načrtovanj, kot pripomoček za utrjevanje in preverjanje znanja.Podrobnosti o prispevku